Konnuntie 79
17800 Kuhmoinen

jaakko [at] virtalahde.com
Tel. +358-[0]40-7019061

Y-tunnus: 1968008-5 (alv. rek.)

Facebook

"I discovered that the most interesting music of all was made by simply lining the loops in unison, and letting them slowly shift out of phase with other..." - Steve Reich

Masterointi?

Mitä masterointi on?

Masteroinnissa lopulliset miksaukset viimeistellään monistuskelpoiseksi kokonaisuudeksi ja tarkistetaan, ettei lopulliselle formaatille ole päätymässä ei-tarkoitettuja virheitä. Usein kappaleiden sointia myös täsmennetään.

Masterointi on enimmäkseen kuuntelua. Kaikenlainen äänen prosessointi on vain seurausta kuuntelusta, ja se tehdään hyvällä maulla alkuperäistä kunnioittaen. Muutos ei aina tarkoita parannusta. Onko miksauksessa kuuluva resonanssi haitallinen, vai onko se sointiin olennaisesti kuuluva nyanssi, jonka poistamalla miksauksesta tulee vain vähemmän elävän kuuloinen?

Miksi masteroinnissa kannattaa käyttää ulkopuolista ammattilaista?

Masteroija tarjoaa projektille tuoreet, puolueettomat korvat tarkassa kuunteluympäristössä. Ammattimainen masteroija ymmärtää eri tyyppisen musiikin vaihtelevaa sointia ja osaa viimeistellä materiaalin lopulliseen formaattiinsa siten, että monistuksessa ja jakelussa ei tapahdu ikäviä yllätyksiä. Ammattilaisen arvo on ennen kaikkea projektin lopullisessa tarkistuksessa ja tarkassa, huolellisessa työssä, jota viimeisenä lenkkinä toimiminen ehdottomasti vaatii.

Mitä masteroinnissa tapahtuu?

Tyypillisessä masteroinnissa kappaleet asetellaan oikeaan järjestykseen ja mahdolliset kappaleiden väliset häiritsevät tasoerot korjataan. Jos kappaleiden sointia muokataan, se tehdään kappale kerrallaan, mutta kokonaisuus mielessä pitäen.

Kun kappaleet on käsitelty, niiden alut ja loput siistitään, tehdään mahdollisesti fadeja tai muita pieniä erikoisuuksia ja rakennetaan tauotus kohdilleen. Lopulta saatetaan vielä tehdä pientä digitaalista prosessointia, kuten yleisen tason nostoa.

Valmis projekti toimiteaan monistukseen/jakeluun formaatille sopivalla tavalla – useimmiten verkon välityksellä.

Mitä masteroinnilla voidaan korjata?

Tyypillisten sävy- ja tasosäätöjen lisäksi kappaleiden rakennetta voidaan myös paloitella ja äänimateriaalista voidaan poistaa rapsahduksia tai muita häiriöääniä. Masteroinnin työkalut ja työtavat eivät rajoitu pelkkään musiikkiin, vaan samoin periaattein voidaan myös käsitellä esimerkiksi puheäänityksiä. Äänen restaurointi, sen yleisen selkeyden parantaminen ja häiriöäänien poistaminen ovat tyypillisiä töitä masteroijalle.

Mitä masteroinnilla ei voi korjata?

Jos miksaukset eivät ole alun perinkään kuulostaneet hyvältä, on hyvin todennäköistä, että masterointi ei juurikaan paranna tilannetta. Yksittäisten miksauselementtien tasoihin on hyvin vaikea puuttua radikaalisti enää masterointivaiheessa, samoin soittovirheisiin tai vireongelmiin.

Mitä ovat ISRC-koodit?

IFPI:n sivuilta:

“ISRC-tallennekoodi on kansainvälinen äänitteiden ja musiikkivideoiden “urakohtainen” tunnistenumero. Sen tarkoitus on helpottaa äänitteiden tunnistamista ja tekijänoikeuksiin perustuvien esityskäyttöjen korvauksien hallinnointia.”

Vaatiiko vinyylimasterin tekeminen jotain eritystä?

Vinyylimasteria tehtäessä pitää ottaa joitain asioita huomioon, mutta useimmiten tämä ei vaadi erityisiä kompromisseja. Olen tehnyt useita vinyylimasterita, joissa ainoa ero rinnalla julkaistavaan digiversioon on ollut hiljaisempi, vähemmän limitoitu yleistaso ja selvä tauko puolien välissä. Joskus olen tehnyt myös pieniä hienosäätöjä basso- tai diskanttipäähän.

Joskus vinyyliä tehtäessä joudutaan järjestelemään kappaleita uuteen järjestykseen, jotta puolien pituudet saadaan tasaisemmaksi. Vinyylin fyysiset rajat kannattaa huomioida – kaiverrettava minuuttimäärä riippuu suoraan yleisvolumesta, alimman basson määrästä ja sen dynamiikasta sekä luonnollisesti kierrosnopeudesta ja levyn fyysisestä koosta. Vinyylin kaiverrus on hyvin kolmiulotteista työtä.

Vinyylimasteroija Paul Gold vastaa Salt Mastering -sivuillaan erinomaisesti useisiin kaiverrukseen liittyviin kysymyksiin.